WHO WE ARE

Mokykla „Saulėtas Krantas" buvo įkurta 2004m. ir 2020m. mokykla prisijungė prie Floridoje įregistruotos nepelno siekiančios organizacijos Lietuvių Centras Saulėtas Krantas/Sunny Coast Lithuanian Center Inc. Mokykla yra registruota JAV Švietimo Tarybos lituanistinių mokyklų sąraše.

2018 m. mokykla įregistruojama Švietimo ir mokslo institucijų registre kartu su kitomis Lietuvos švietimo įstaigomis.

Mokykla taip pat registruota portale „America's Languages“, pavyzdinių kalbų programų ir praktikos JAV registre.

​Į mokyklą priimami vaikai nuo 3 iki 15 metų. Pamokos vyksta šeštadienais (ne kiekvieną) nuo 9:30 val. ryto iki 1:30 val. po pietų. Taip pat, organizuojamos mokyklos išvykos, mokiniai dalyvauja įvairiuose renginiuose ir šventėse.

Mokykloje veikia ir suaugusiųjų klasė. Suaugusieji mokosi lietuvių kalbos, tradicijų, Lietuvos istorijos.

COST OF ATTENDANCE

Mokslapinigiai vieniems mokslo metams už vieną vaiką yra
$500 + $50 valymo priemonės.

Už antrą tos pačios šeimos vaiką - $480 + $50 valymo priemonės.

Už trečią ir ketvirta tos pačios šeimos vaiką - $460 + $50 valymo priemonės.

Sunkiai besiverčiančioms šeimoms yra taikomos nuolaidos.
Su prašymu galima kreiptis raštu į mokyklos administraciją.

Mokytojos/-o vienas vaikas mokykla lanko nemokamai plius $50 mokestis už valymo priemones.

Suaugusiems metinis mokestis $500.

Lituanistinės šeštadieninės mokyklos “Saulėtas krantas”

2023-2024 m. mokslo metų dienų tvarkaraštis

2023 M.

Rugsėjo | September 9d., 23d.
Spalio | October 7d., 21d., 28d.
Lapkričio | November 4d., 18d.
Gruodžio | December 2d., 17d.

Spalio 7d., 2023 - Kepimo pamoka.
Spalio 28d., 2023 - Pamokos lauke.
Gruodžio 2d., 2023 - Virtuali pamoka. (Kalėdų papročiai)
Gruodžio 17d., 2023 - Kalėdinė šventė.

 

 

2024 M.

Sausio | January 13d., 27d.
Vasario | February 3d., 17d., 18d.
Kovo | March 2d., 18d.
Balandžio | April 1d., 16d., 30d.
Gegužės | May 4d., 18d., 19d.

Sausio 27, 2024 - Ruošiamės Užgavėnei.
Vasario 3, 2024 - Pižamų diena, Užgavėnė.
Vasario 18, 2024 - Vasario-16d. minėjimas.
Kovo 16, 2024 - Verbų rišimo pamoka.
Kovo 30, 2024 - Velykų šeštadienis.
Gegužės 4, 2024 - Motinos dienos šventė.
Gegužės 19, 2024 - Mokslo metų pabaigtuvių išvyka.

Our Team

The school employs teachers that are professionals in their field and are able to work with children of all ages.

51895245_2580369375322935_3352245906085773312_n

Ingrida Bridikytė Lomberg

Mokyklos vadovė / Mokyklos tarybos narė

Ingrida Bridikytė Lomberg baigusi Klaipėdos kolegijos Sveikatos fakultetą. Tai pat Kauno medicinos universiteto Slaugos fakultetą. Atvykusi į JAV baigė mokslus Boynton Beach Florida Careers College.

 

IMG_1060

Gintarė Pažėra

Pradinių klasių mokytoja/ Šokių mokytoja /Mokyklos tarybos narė

Gintarė yra baigusi Klaipėdos Universiteto, Menų fakultetą ir igijo Sportinių Šokių trenerės ir Etikos mokytojos specialybė.

 

66874551_501483753954952_6880462042537394176_n

Neringa Vaznytė Kapanadze

Pradinių klasių mokytoja/Mokyklos tarybos narė

Neringa Kapanadze baigė Marijampolės kolėgijos edukologijos ir socialinio darbo fakultetą, kur studijavo ikimokyklinio ugdymo pedagogiką. Taip pat Marijampolės aukštesniojoje pedagoginėje mokykloje Anglų kalbos specialybę. Baigė "Amerikos Kultūra " kursus Manhatanville Colegijoje Anglų Kalbos Institute. Neseniai baigė Floridos Atlantic Universitetą.

image000000 (2)

Viktorija Galkutė

Darželio klasės mokytoja

Gimusi lietuvoje ir užaugusi Amerikoje. Baigusi universiteta ir įgijo finansų ir rinkodaros specialybę.

Būdama paauglė lankė šeštadieninę lituanistinę mokyklėlę Niujorke ir praleisdavo vasaras Neringos stovykloje VT valstijoje. Pastaruoju metu dirba biznio vadovė Neringos stovykloje nuotoliniu būdu. Tai pat yra dirbusi vadovė vasaros stovykloje.

Mokytojos tikslas :
" Svarbu puoselėti lietuvybę ir perduoti ją iš kartos į kartą."

 

image000000 (3)

Raimonda Rivera -Flores

Vyresniųjų klasių mokytoja

Gimė ir užaugo Lietuvoje.

Baigusi vidurinę mokyklą toliau tęsė mokslus Panevėžio lengvosios pramonės audimo mokykloje.

Mokytojos darbo patirties įgijo dirbdama 3 metus Kristijono Donelaičio lituanistinėje mokykloje Merylande.

 

41804932_10213164263761162_6693430153965469696_o

Raimondas Balsys

Iždininkas

Raymondas yra pensininkas C.P.A. Jis lankė NY Maironio mokykla. Jis buvo NY Lietuvių bendruomenės ir NY Tryptinis šokių ansamblis narys.

KimManning_20

Kimberly Manning

Rinkodaro Specialistė

Kimberly Manning gimė ir užaugo Amerikoje. Jos proseneliai, kilę iš Lietuvos, imigravo pirmojoje bangoje, apsigyveno Pensilvanijoje.

Lietuvių kalbos Kimberly išmoko Saulėtas Krantas lituanistinėje mokykloje. Tai pat puikiai  išlaikė  lietuvių kalbos žinių egzaminą, kur buvo įvertinta C1 lygiu. Yra atsakinga už mokyklos ir bendruomenės rinkodarą ir viešuosius ryšius.

Usefult tips:

Advice for parents: Second language benefits from early age.

Advice for parents: Vaikų dvikalbystė su lietuvių kalba emigracijoje.

Advice for parents: Grįžusių ar atvykusių mokinių į Lietuvą modelio aprašas

Advice for parents: Recommended books

Article: family with multilingual child.

Article: Growing up while exploring, communicating, creating. (pre-schoolers)