WHO WE ARE

Mokykla „Saulėtas Krantas" buvo įkurta 2004m. ir 2020m. mokykla prisijungė prie Floridoje įregistruotos nepelno siekiančios organizacijos Lietuvių Centras Saulėtas Krantas/Sunny Coast Lithuanian Center Inc. Mokykla yra registruota JAV Švietimo Tarybos lituanistinių mokyklų sąraše.

2018 m. mokykla įregistruojama Švietimo ir mokslo institucijų registre kartu su kitomis Lietuvos švietimo įstaigomis.

Mokykla taip pat registruota portale „America's Languages“, pavyzdinių kalbų programų ir praktikos JAV registre.

​Į mokyklą priimami vaikai nuo 3 iki 15 metų. Pamokos vyksta šeštadienais (ne kiekvieną) nuo 10:00 val. ryto iki 2:00 val. po pietų. Taip pat, organizuojamos mokyklos išvykos, mokiniai dalyvauja įvairiuose renginiuose ir šventėse.

Mokykloje veikia ir suaugusiųjų klasė. Suaugusieji mokosi lietuvių kalbos, tradicijų, Lietuvos istorijos.

COST OF ATTENDANCE

Mokslapinigiai vieniems mokslo metams už vieną vaiką yra $500 . Už antrą tos pačios šeimos vaiką - $480 . Už trečią ir ketvirta tos pačios šeimos vaiką - $460.

Sunkiai besiverčiančioms šeimoms yra taikomos nuolaidos. Su prašymu galima kreiptis raštu į mokyklos administraciją. Mokytojos/-o vienas vaikas mokykla lanko nemokamai plius $25 mokestis už valymo priemones.

Suaugusiems metinis mokestis $500.

Lituanistinės šeštadieninės mokyklos “Saulėtas krantas”

2022-2023 m. mokslo metų dienų tvarkaraštis

2022 M.

Rugsėjo | September 10d., 24d.
Spalio | October 8d., 22d.
Lapkričio | November 5d., 19d.
Gruodžio | December 3d., 17d. (žiemos atostogos)

2023 M.

Sausio | January 7d., 21d.
Vasario | February 4d., 18d., 19d.
Kovo | March 4d., 18d.
Balandžio | April 1d., 15d., 29d.(pavasario atostogos)
Gegužės | May 6d., 20d.

Our Team

The school employs teachers that are professionals in their field and are able to work with children of all ages.

51895245_2580369375322935_3352245906085773312_n

Ingrida Bridikytė Lomberg

Mokyklos vadovė / Mokyklos tarybos narė

Ingrida Bridikytė Lomberg baigusi Klaipėdos kolegijos Sveikatos fakultetą. Tai pat Kauno medicinos universiteto Slaugos fakultetą. Atvykusi į JAV baigė mokslus Boynton Beach Florida Careers College.

 

IMG_1060

Gintarė Pažėra

Pradinių klasių mokytoja/ Šokių mokytoja /Mokyklos tarybos narė

Gintarė yra baigusi Klaipėdos Universiteto, Menų fakultetą ir igijo Sportinių Šokių trenerės ir Etikos mokytojos specialybė.

 

66874551_501483753954952_6880462042537394176_n

Neringa Vaznytė Kapanadze

Pradinių klasių mokytoja/Mokyklos tarybos narė

Neringa Kapanadze baigė Marijampolės kolėgijos edukologijos ir socialinio darbo fakultetą, kur studijavo ikimokyklinio ugdymo pedagogiką. Taip pat Marijampolės aukštesniojoje pedagoginėje mokykloje Anglų kalbos specialybę. Baigė "Amerikos Kultūra " kursus Manhatanville Colegijoje Anglų Kalbos Institute.

19FFA778-3A2A-4C3A-BF9C-097D7F1F0EBF

Rugilė Skripkaitė

Darželio klasės mokytoja

Rugilė Skripkaitė gimė ir užaugo Lietuvoje, mieste Kaunas. Mokėsi Kauno “Varpo” gimnazijoje ir baigė 10 klasių. Atvykusi į Ameriką toliau tęsė mokslus ir užbaigė Palm Beach Central High School. Šiuo metu mokosi Palm Beach State College ir dirba jau treti metai šeštadieninėje mokykloje Saulėtas Krantas

41804932_10213164263761162_6693430153965469696_o

Raimondas Balsys

Iždininkas

Raymondas yra pensininkas C.P.A. Jis lankė NY Maironio mokykla. Jis buvo NY Lietuvių bendruomenės ir NY Tryptinis šokių ansamblis narys.

Usefult tips:

Advice for parents: Second language benefits from early age.

Advice for parents: Vaikų dvikalbystė su lietuvių kalba emigracijoje.

Advice for parents: Grįžusių ar atvykusių mokinių į Lietuvą modelio aprašas

Advice for parents: Recommended books

Article: family with multilingual child.

Article: Growing up while exploring, communicating, creating. (pre-schoolers)