WHO WE ARE

The Sunny Coast Lithuanian Saturday School was founded in 2004 and in 2013 joined The Lithuanian Education Council of USA. The school accepts students ages 3-16. WE NOW ACCEPT ADULTS WANTING TO LEARN LITHUANIAN. Classes run biweekly on Saturdays from 10am.-2pm.
We celebrate Lithuanian holidays and organize family fun events as well as field trips throughout the year.

COST OF ATTENDANCE

The tuition for one school year is $300 per student. A sibling discount will be applied for the second child upon registration ($270 for a second child in the same family).
Tuition fee does not apply for the first child of a teacher working at the school. The second child will be $300 for one school year.

MOKSLO METŲ DIENOS 2020-2021 M.

Daržėlio klasė ir 2 - 3 klasės

Rugsėjo 12, 26 d.
Spalio 10, 24 d.
Lapkričio 7, 21 d.
Gruodžio 12 d.

Sausio 9, 23 d.
Vasario 6, 20 d.
Kovo 6, 20 d.
Balandžio 3, 17 d.
Gegužės 1, 15 d.

4 - 8 klasės

Rugsėjo 19 d.
Spalio 3, 17, 31 d.
Lapkričio 14 d.
Gruodžio 5, 19 d.

Sausio 16, 30 d.
Vasario 13, 27 d.
Kovo 13, 27 d.
Balandžio 10, 24 d.
Gegužės 8, 22 d.

Our Team

The school employs teachers that are professionals in their field and are able to work with children of all ages.

51895245_2580369375322935_3352245906085773312_n

Ingrida Bridikytė Lomberg

Mokyklos vadovė / Mokyklos tarybos narė

Ingrida Bridikytė Lomberg baigusi Klaipėdos kolegijos Sveikatos fakultetą. Tai pat Kauno medicinos universiteto Slaugos fakultetą. Atvykusi į JAV baigė mokslus Boynton Beach Florida Careers College.

 

IMG_1060

Gintarė Pažėra

Lietuvos istorijos ir kultūros mokytoja / Šokių mokytoja /Mokyklos tarybos narė

Gintarė yra baigusi Klaipėdos Universiteto, Menų fakultetą ir igijo Sportinių Šokių trenerės ir Etikos mokytojos specialybė.

 

66013042_720471338410569_4443665257130360832_n

Aldona Haensel

​Lietuvių kalbos mokytoja / Mokyklos tarybos narė

Aldona mokėsi lietuvių kalbos, Maironio lituanistinėje mokykloje New York-o mieste. New York'o mieste įgijo prancūzų ir anglų kalbų bakalauro diplomą. Mokslus tęsė Švento Jono universitete, Jamaica. Taip pat baigė Nova Southeastern universitetą ir įgijo anglų kalbos ir pedagogikos magistro laipsnį.

Aldona daugelį metų gyveno Vokietijoje ir mokino studentus anglų kalbos.
Jaunystėje Aldona daug metų dalyvavo New York'o lietuvių, Skautų Sąjungos organizacijoje.

66874551_501483753954952_6880462042537394176_n

Neringa Vaznytė Kapanadze

Darželio klasės mokytoja

Neringa Kapanadze baigė Marijampolės kolėgijos edukologijos ir socialinio darbo fakultetą, kur studijavo ikimokyklinio ugdymo pedagogiką. Taip pat Marijampolės aukštesniojoje pedagoginėje mokykloje Anglų kalbos specialybę. Baigė "Amerikos Kultūra " kursus Manhatanville Colegijoje Anglų Kalbos Institute.

66930384_1995726923866137_7144927913668771840_n

Greta Adamonis

Tėvų komiteto pirmininkė

10371200_881273755235124_2791819758966709454_o

Vytautas Bingelis

Rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistas

69605013_372519203425353_6996439289244418048_n

Violeta Cucchiara

Muzikos mokytoja
Baigusi Šiaulių K. Preikšo Pedagoginį institutą. Ji yra dainų autorė ir atlikėja, išleidusi 4 savo kūrybos dainų albumus - 2 lietuvių k. ir 2 anglų k., nusifilmavusi dviejuose amerikietiškuose filmuose "The Price" ir "Angel Camouflage ". Filmuose galima išgirsti Violetos kurtas dainas. "Tik su meile ir atsidavimu dirbamas darbas, duoda maksimalius rezultatus" - sako mokytoja Violeta.

Usefult tips:

Advice for parents: Second language benefits from early age.

Advice for parents: Recommended books

Article: family with multilingual child.

Article: Growing up while exploring, communicating, creating. (pre-schoolers)