Kas mes esame?

Mokykla „Saulėtas Krantas" buvo įkurta 2004 m. ir 2013 m. prisijungė prie JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo Tarybos. ​Į mokyklą priimami vaikai nuo 3 iki 16 metų. Pamokos vyksta šeštadienais (ne kiekvieną) nuo 10:00 val. ryto iki 2:00 val. po pietų. Taip pat, organizuojamos mokyklos išvykos, mokiniai dalyvauja įvairiuose renginiuose ir šventėse.
Mokykloje veikia ir suaugusiųjų klasė.  Suaugusieji mokosi lietuvių kalbos, tradicijų, Lietuvos istorijos.

Kiek kainuoja mokslai?

Mokslapinigiai vieniems mokslo metams už vieną vaiką yra $300. Už antrą tos pačios šeimos vaiką - $270. Sunkiai besiverčiančioms šeimoms yra taikomos nuolaidos. Su prašymu galima kreiptis raštu į mokyklos administraciją. Mokytojos/-o vienas vaikas mokykla lanko nemokamai, už antrą vaika mokamas $300 mokestis.
Suaugusiems metinis mokestis $300.

MOKSLO METŲ DIENOS 2019-2020 M.

Rugsėjo 14, 28 d.
Spalio 12, 26 d.
Lapkričio 9, 23 d.
Gruodžio 7, 14 d.

Sausio 4, 18 d.
Vasario 1, 15, 29 d.
Kovo 14, 28 d.
Balandžio 11, 25 d.
Gegužės 2, 16 d.

MŪSŲ KOMANDA

Mokykloje dirba tik patyrę ir puikiai savo sritį išmanantys bei su vaikais mokantys dirbti asmenys

51895245_2580369375322935_3352245906085773312_n

Ingrida Bridikytė Lomberg

Mokyklos vadovė / Mokyklos tarybos narė

Ingrida Bridikytė Lomberg baigusi Klaipėdos kolegijos Sveikatos fakultetą. Tai pat Kauno medicinos universiteto Slaugos fakultetas. Atvykusi į JAV baigė mokslus Boynton Beach Florida Careers College.

 

IMG_1060

Gintarė Pazera

Lietuvos istorijos ir kultūros mokytoja / Šokių mokytoja /Mokyklos tarybos narė

Gintarė yra baigusi Klaipedos Universiteto, Menu fakulteta ir igijo Sportinių Šokių treneres ir Etikos mokytojos specialybe.

 

66013042_720471338410569_4443665257130360832_n

Aldona Haensel

​Lietuvių kalbos mokytoja / Mokyklos tarybos narė

Aldona mokėsi lietuvių kalbos, Maironio lituanistinėje mokykloje New Yorke mieste. Toliau tęsė mokslus Švento Jono universitete, Jamaica, New Yorke mieste ir įgija prancūzų ir anglų kalbų bakalauro diplomą. Taip pat baigė Nova Southeastern universiteta ir įgijo anglų kalbos ir pedagogikos magistro laipsnį.

Aldona yra daugelį metų gyveno Vokietijoje ir mokino studentus anglų kalbos.
Jaunystėje, Aldona taip pat dalyvavo ilgus metus New Yorko Lietuvių Skautų Sąjungos organizacijoje.

66874551_501483753954952_6880462042537394176_n

Neringa Vaznytė Kapanadze

Darželio klasės mokytoja

Neringa Kapanadze baigė Marijampolės kolėgijos edukologijos ir socialinio darbo fakultete studijavo ikimokyklinio ugdymo pedagogiką. Taip pat Marijampolės aukštesniojoje pedagoginėje mokykloje Anglų kalbos specialybe. Baigė "Amerikos Kultūra " kursus Manhatanville Colegijoje Anglų Kalbos Institute.

66930384_1995726923866137_7144927913668771840_n

Greta Adamonis

Tėvų komiteto pirmininkė

10371200_881273755235124_2791819758966709454_o

Vytautas Bingelis

Rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistas

69605013_372519203425353_6996439289244418048_n

Violeta Cucchiara

Muzikos mokytoja
Baigusi Šiaulių K. Preikšo Pedagoginį institutą. Ji yra dainų autorė ir atlikėja, išleidusi 4 savo kūrybos dainų albumus - 2 lietuvių k. ir 2 anglų k., nusifilmavusi dviejuose amerikietiškuose filmuose "The Price" ir "Angel Camouflage ". Filmuose galima išgirsti Violetos kurtas dainas. "Tik su meile ir atsidavimu dirbamas darbas, duoda maksimalius rezultatus" - sako mokytoja Violeta.

NAUDINGA INFORMACIJA:

PATARIMAI TĖVELIAMS: Antroji kalba ankstyvajame amžiuje

PATARIMAI TĖVELIAMS: Rekomenduojamos knygos

STRAIPSNIS: Šeimoje dvikalbis vaikas

STRAIPSNIS: Augame tyrinėdami, bendraudami kurdami (ikimokyklinio amžiaus vaikams)