Kas mes esame?

Mokykla „Saulėtas Krantas" buvo įkurta 2004 m. ir 2013 m. prisijungė prie JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo Tarybos. ​Į mokyklą priimami vaikai nuo 3 iki 16 metų. Pamokos vyksta šeštadienais (ne kiekvieną) nuo 10:00 val. ryto iki 2:00 val. po pietų. Taip pat, organizuojamos mokyklos išvykos, mokiniai dalyvauja įvairiuose renginiuose ir šventėse.
Mokykloje veikia ir suaugusiųjų klasė.  Suaugusieji mokosi lietuvių kalbos, tradicijų, Lietuvos istorijos.

Kiek kainuoja mokslai?

Mokslapinigiai vieniems mokslo metams už vieną vaiką yra $300. Už antrą tos pačios šeimos vaiką - $270. Sunkiai besiverčiančioms šeimoms yra taikomos nuolaidos. Su prašymu galima kreiptis raštu į mokyklos administraciją. Mokytojos/-o vienas vaikas mokykla lanko nemokamai, už antrą vaika mokamas $300 mokestis.
Suaugusiems metinis mokestis $300.

2020 - 2021 MOKSLO METŲ DIENOS

Priešmokyklinio ugdymo klasė(3-5 metų vaikai)
Pradinio ugdymo grupė-1-6 klasės (6-11metų mokiniai)

Sausio 9, 23 d.
Vasario 6, 20 d.
Kovo 6, 20 d.
Balandžio 3, 17 d.
Gegužės 1, 15 d.

Rugsėjo 12, 26 d.
Spalio 10, 24 d.
Lapkričio 7, 21 d.
Gruodžio 12 d.

Vidurinio ugdymo grupė-7-12 klasės ( 12-18 metų mokiniai)

Sausio 16, 30 d.
Vasario 13, 27 d.
Kovo 13, 27 d.
Balandžio 10, 24 d.
Gegužės 8, 22 d.

Rugsėjo 19 d.
Spalio 3, 17, 31 d.
Lapkričio 14 d.
Gruodžio 5, 19 d.

MŪSŲ KOMANDA

Mokykloje dirba tik patyrę ir puikiai savo sritį išmanantys bei su vaikais mokantys dirbti asmenys

51895245_2580369375322935_3352245906085773312_n

Ingrida Bridikytė Lomberg

Mokyklos vadovė / Mokyklos tarybos narė

Ingrida Bridikytė Lomberg baigusi Klaipėdos kolegijos Sveikatos fakultetą. Tai pat Kauno medicinos universiteto Slaugos fakultetą. Atvykusi į JAV baigė mokslus Boynton Beach Florida Careers College.

 

IMG_1060

Gintarė Pažėra

Lietuvos istorijos ir kultūros mokytoja / Šokių mokytoja /Mokyklos tarybos narė

Gintarė yra baigusi Klaipėdos Universiteto, Menų fakultetą ir igijo Sportinių Šokių trenerės ir Etikos mokytojos specialybė.

 

66013042_720471338410569_4443665257130360832_n

Aldona Haensel

​Lietuvių kalbos mokytoja / Mokyklos tarybos narė

Aldona mokėsi lietuvių kalbos, Maironio lituanistinėje mokykloje New York-o mieste. New York'o mieste įgijo prancūzų ir anglų kalbų bakalauro diplomą. Mokslus tęsė Švento Jono universitete, Jamaica. Taip pat baigė Nova Southeastern universitetą ir įgijo anglų kalbos ir pedagogikos magistro laipsnį.

Aldona daugelį metų gyveno Vokietijoje ir mokino studentus anglų kalbos.
Jaunystėje Aldona daug metų dalyvavo New York'o lietuvių, Skautų Sąjungos organizacijoje.

66874551_501483753954952_6880462042537394176_n

Neringa Vaznytė Kapanadze

Darželio klasės mokytoja

Neringa Kapanadze baigė Marijampolės kolėgijos edukologijos ir socialinio darbo fakultetą, kur studijavo ikimokyklinio ugdymo pedagogiką. Taip pat Marijampolės aukštesniojoje pedagoginėje mokykloje Anglų kalbos specialybę. Baigė "Amerikos Kultūra " kursus Manhatanville Colegijoje Anglų Kalbos Institute.

41804932_10213164263761162_6693430153965469696_o

Raimondas Balsys

Iždininkas

Raymondas yra pensininkas C.P.A. Jis lankė NY Maironio mokykla. Jis buvo NY Lietuvių bendruomenės ir NY Tryptinis šokių ansamblis narys.

66930384_1995726923866137_7144927913668771840_n

Greta Adamonis

Tėvų komiteto pirmininkė

Kim

Kimberly Manning

Rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistė / Mokyklos tarybos narė

NAUDINGA INFORMACIJA:

PATARIMAI TĖVELIAMS: Antroji kalba ankstyvajame amžiuje

PATARIMAI TĖVELIAMS: Rekomenduojamos knygos

PATARIMAI TĖVELIAMS: Grįžusių ar atvykusių mokinių į Lietuvą modelio aprašas

STRAIPSNIS: Šeimoje dvikalbis vaikas

STRAIPSNIS: Augame tyrinėdami, bendraudami kurdami (ikimokyklinio amžiaus vaikams)